top of page

Tryghed

IMG_3933.JPG

Tryghed og god trivsel er afgørende for børnenes udbytte af undervisningen. Børn, der er trygge, robuste og vedholdende, er ikke bange for at fejle og prøve sig frem. Derfor arbejder vi sammen med forældre i klasserne og i bestyrelsen på at forhindre mobning og fremme gode omgangsformer mellem elever og lærer og mellem børnene. 

 

Tiltag der fremmer tryghed og gode omgangsformer

Forskellige tiltag på skolen fremmer god trivsel. På forskellige niveauer arbejder ledelse, lærere og pædagoger sammen med forældre og børn på at skabe tryghed og god trivsel. 

 

Klasselærere i alle klasser

Vi prioriterer at have egentlige klasselærer i alle klasser. Relationer er vigtige, og det betyder meget, at der er en lærer i klassen, der er ansvarlig for at få informeret forældre, skrevet ugeplaner til børnene på Min Uddannelse, indkaldt til skolehjemsamtaler mm. 

 

Elevsamtaler

Lærerne på alle klasser holder elevsamtaler med børnene. Mindst en gang om året mødes eleven med sin klasselærer og taler om det faglige og om trivslen i klassen.  

Elevsamtaler er således kun mellem eleven og klasselæreren. Elevsamtalen er et supplement til skolehjemsamtalen, hvor elevens forældre også deltager. 

 

Fællesskabet er vigtigt

Vi vægter det fælles. I indskolingen er der fællessamling hver dag om morgenen. I cirka 20-30 minutter synger børnene 2-3 fællessange, taler om dagen, fejrer fødselsdage osv. Vi har fælles idrætsdage for hele skolen, skolefest samt elevråd for eleverne på 3.-9.årgang. 

 

Valgfag giver børnene oplevelser sammen på tværs af klasserne

Fra 0.-9. årgang har vi valgfag. I Indskolingen har eleverne én dag om ugen mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag (rollespil i Mols Bjerge, kreativ værksted, Tarzanland i gymnastiksalen osv.). Disse valgfag arrangeres på tværs af  0.-3. årgang således, at eleverne får relationer og venskaber på tværs af deres stamklasse.

Det samme gælder for skoleåret 2021-2022 for Mellemtrinnet.

I Udskolingen kan de unge vælge Friluftsliv, Madkundskab, tegning og andre valgfag, der udbydes i hele eller dele af skoleåret.

En skole fuld af gode traditioner

Hvert år synger personalet for børnene, når de ankommer til skolen den sidste uge op til juleferien. Vi har juleklippedag, hvor bedsteforældre inviteres til at klippe julepynt og spise æbleskiver med de mindre børn på skolen. Vi har en skolefest, julekrybbespil, lucia-optog, kor, teater, skolefodboldturnering, håndboldturnering, elevudveksling med gymnasiet i Wedel, god kultur omkring 9. klasses sidste skoledag, lejrskole for eleverne på 6. årgang og mange mange andre gode og sjove traditioner.

Børnegrupper

Børnegrupper er et tilbud til børn, hvis forældre er blevet skilt.

Molsskolen_Tryghed_Marianne_Fjord-1-2.jpg

Coolkids

Coolkids er et angsthåndterings-program og et tilbud, Molsskolen giver til børn, der lider af angst.

legepatrulje.jpeg

Legepatrulje

På Molsskolen har vi en  legepatrulje på 6. årgang, der hjælper med at starte lege  i indskolingen og vedligehold legeudstyr.

sorggr-syddjurs.jpeg

Sorggruppe

Sorggruppe er et tilbud til børn, der har mistet et nært familiemedlem

Drenge- og pige
grupper

En gruppe på 5-6 elever, som vil blive en del af et forløb, hvor vi fokuserer på andre kompetencer end faglig undervisning.

Thomas Houge Laursen står for grupperne

760282.jpg

Elevråd

Molsskolens elevråd kan du læse mere om her

20210205_134028954_iOS.jpg
bottom of page