top of page

Legepatrulje

Mange børn finder selv ud af, hvad de vil lege og med hvem de vil lege i deres pauser, men der er også mange børn, der trives godt med mere styrede aktiviteter. Derfor har Thomas Houge Laursen, der er pædagog på Molsskolen, oprettet Legepatrulje sammen med elever fra 6. årgang. 

 

Legepatruljen på Molsskolen har til formål at skabe nye relationer mellem eleverne i indskoling og mellemtrin. Legepatruljen bliver fanebærere for det gode frikvarter og udviser engagement og omsorg over for skolens yngste elever. 

 

Legepatruljen består af de elever fra 6. årgang, som melder sig til det. Nogle har direkte legeopgaver, mens andre vedligeholder udstyr og måske kommer på nye lege. 

 

Legepatruljen gennemfører planlagte fælleslege sammen med de elever i Indskolingen, som har lyst til at deltage. Legepatruljen kommer forberedt hver gang.

 

Der er som udgangspunkt to-tre legepatrulje a` tre-fire elever fra 6. årgang. En gruppe laver planlagt aktivitet med de elever, som ønsker dette. Den anden gruppe er opsøgende rundt på legepladsen og deltager i mere spontant opståede lege og aktiviteter.

 

Legepatruljen er som udgangspunkt udenfor, men ved dårligt vejr kan legepatruljen arrangere indendørs aktiviteter.

 

Molsskolen har i samarbejde med Legepatruljen indkøbt gode legeredskaber (bolde, veste osv.) i stærke farver, så der kan kendes forskel på legepatruljens udstyr og Molsskolens øvrige udstyr. 

 

Legepatruljen belønnes årligt med en tur ud af huset eller en aktivitet.

 

Legepatruljen kommer i Indskolingen to-tre gange om ugen i det store frikvarter.

 

Uddannelse:

De tilmeldte elever fra 6. årgang gennemfører en lokalt tilrettelagt uddannelse i “Legepatruljen”. 

Eleverne fra 6. årgang undervises i: 

 

  • grundlæggende opsøgende arbejde 

  • at kunne tilrettelægge aktiviteter

  • en anerkendende tilgang til andre elever

  • mange forskellige lege

  • vedligehold af udstyr

bottom of page