top of page

Coolkids

lisbeth.png

Cool Kids / Chilled - et angsthåndteringsprogram

 

Vidste du, at nogle børn bekymrer sig så meget, at de ikke kan gøre ting, som de synes kunne være sjove og egentlig godt kunne tænke sig?

Når man er bange eller bliver bekymret for noget, lader man nemlig tit være med at gøre det. Nogle er bange for, at der skal ske noget slemt med dem selv eller nogen, som de synes om, nogle er bange for noget bestemt eller for at gå et bestemt sted hen, og nogle er meget generte overfor andre.

Ét ud af ti børn har så store problemer med angst eller bekymring, at de ikke kan klare at gøre de ting, som de egentlig gerne ville. Det betyder, at der i hver klasse er mindst 2 børn, der bruger meget tid på at bekymre sig. 

 

Molsskolen kan nu tilbyde, at børn og unge med angst eller bekymring, kan deltage i Cool Kids / Chilled samlinger. Cool Kids angst-programmet er udviklet med henblik på børn fra mellem 6 og 12 år. Chilled er en lignende version, som bruges til unge mellem 13 og 18 år. Begge materialer fokuserer primært på at lære børnene strategier for, hvordan de kan håndtere deres angst og bekymringer samt den stress, det kan medføre. Materialet er inddelt i sessioner og passer cirka til et forløb på 15 uger. 


Hvis I, som forældre gerne vil gøre brug af tilbuddet til jeres barn, kan I kontakte klasselæreren i jeres barns klasse, som vil videreformidle kontakten til Lisbeth Bisgaard lisb2239@syddjursskoler.dk, som er Cool Kids vejleder på skolen.

bottom of page