IMG_0443-kopi.jpg

Buskort

Som udgangspunkt ydes fri befordring mellem distriktsskole og hjem efter Folkeskolelovens bestemmelser og afstandskriterier, dog er der for lokalruter – i ”tidligere Ebeltoft Kommune” en undtagelse:

Skoleelever der benytter Lokalruterne 1,2 og 121 til/fra undervisning på distriktsskolen. Elever, som benytter disse ruter, bedes rette henvendelse til distriktsskolen for udstedelse af skolebuskort.

Valg af anden skole end distriktsskolen:
Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen, skal man selv sørge for transport til og fra skole. Dog kan man gratis benytte lokalruterne ved valg af anden skole end distriktsskolen, hvis det er muligt.

Link til Syddjurs Kommunes regler for transport: Transport til/fra skole

 

Børnegrupper

Hvad er en Børnegruppe på Molsskolen?

En gruppe børn eller unge mødes på faste dage over en periode. Hver gruppesamling foregår på skolen. Vi taler om forskellige temaer, som fylder meget hos jer med skilte forældre. Jeg vil forsøge, at dele grupperne op i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Børnegruppen er et frirum, hvor der tales om det, der fylder i jeres tanker efter mor og fars skilsmisse.

Jeg vil i næste periode tilbyde Børnegruppe for 0. – 2. klasse fra fredag d. 19. januar kl.10.45-13.00. Ansøgningsskema til gruppen sendes ud i Nyhedsbrevet Molsskolen. Man kan også få det fra sin klasselærer.  

IMG_0322.jpg
 
20210203_091901113_iOS.jpg

Elevfravær

I Danmark skal børn undervises i mindst 10 år. Som forælder er det dit ansvar, at dit barn kommer i skole. Reglerne om fravær i folkeskolen skal hjælpe med, at det sker. Reglerne betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

 

På nedenstående link, kan du se filmen, der forklarer fraværsreglerne på et minut.

Elevfravær forklaret på et minut

 

Ferieplan

Se skolernes ferieplan her: Ferieplaner i Syddjurs Kommune

ferie.jpg
 
My.png

Fællesbestyrelsen

Ny tekst til fællesbestyrelsen

Link til dokumenter (tjek om der skal linkes)

Dokumentmappe her

 

Molsskolens 50 års jubilæum

Lørdag den 27. august 2016 fejrede Molsskolen 50 års jubilæum. Det blev en festlig markering med jubilæum på selve skolen. Om aftenen den 27. august samlede vi tidligere og nuværende elever og ansatte på Fuglsøcentret til en jubilæumsfest med god mad, sang og dans.


Nu er Molsskolens jubilæumstidsskrift færdigskrevet og klar til, at alle interesserede kan hente det via iBooks. Jubilæumstidsskriftet er på 118 sider med masser af historiske, spændende og sjove artikler skrevet af nuværende og tidligere personale og samarbejdspartnere på Molsskolen.


Den bedste oplevelse af tidsskriftet får du, hvis du downloader vores jubilæumstidsskrift fra iBooks, kræver at du har et Apple produkt, som en iPhone, iPad eller Mac. Det tager lidt tid at downloade tidsskriftet, da den elektroniske version i iBooks også indeholder videoklip og billeder.

Hvis du gerne vil læse en pdf-version af jubilæumstidsskriftet (her kan du ikke se videoklip), kan jubilæumstidsskriftet læses ved hjælp af link her : Pdf version

Hvis du har et Apple produkt, kan du hente bogen på iBooks store her: Molsskolens historie

20210203_112715448_iOS.jpg
 
 
Molsskolen-025-1904x1069.jpg

Grundoplysninger

Molsskolen
Skoletoften 17
8420 Knebel
Tlf. 87536050


e-mail: molsskolen@syddjurs.dk


web: www.molsskolen.dk


EAN 5798004440360


Skoleleder: Claus Peter Olesen
Formand for skolebestyrelsen: Winnie Nielsen

FAKTUELLE OPLYSNINGER:

Samlet elevtal pr. 1/1-2021: 265

 

Konfirmation og kirker på Mols

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise.

huskeliste-kirke-konfirmation.jpg
JcXdlGJ6c37jrPfhASQsZ7nUhCg.jpg

Lærerstuderende

På Molsskolen er det Ingrid Fisker, der er praktikkoordinator, og hun kan kontaktes på ingr0065@syddjursskoler.dk 

 
 
20210203_094525548_iOS.jpg
20210203_130601517_iOS.jpg
 

Støtteforening for Molsskolen og Børnehuset Mols

Støtteforeningen for Molsskolen og Børnehuset Mols

Støtteforeningen er drevet af engagerede forældre og frivillige i lokalområdet. Foreningens fomål er:

 • at arbejde aktivt for skolen

 • at skaffe midler til projekter, til gavn og glæde for skolens og Børnehusets brugere.

 • at arbejde positivt for skolens og Børnehusets områder, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

Som forældre er man automatisk “medlem” af støtteforeningen. Medlemsskabet indebærer hverken kontingent eller krav om deltagelse. Kun at man modtager nyheder fra foreningen. Og at man får mulighed for at deltage med nye ideer og deltagelse i aktiviteter, som støtter op om Molsskolen og Børnehuset.

Støtteforeningen samarbejder med lærere og ledelse på Molsskolen og Børnehaverne. Støtteforeningen tager ikke arbejdsopgaver, som lærere, pædagoger og andet fagpersonale skal varetage.

For tiden arbejder vi med disse tre områder

 • Generationssamarbejde mellem Molsskolen, Børnehuset og Lyngparken

 • Skolehaven ”Rodzonen” for 72 børn på 5/6 årgang, 12 spirebørn og et antal børn fra Børnehuset. På udvalgte temadage lærer børnene om at dyrke grøntsager, passe dyr og naturpleje, som en integreret del af undervisningen på skolen.

 • Forbedringer på skolens udearealer

 • Inddragelse af forældre og bedsteforældre i skolens og Børnehusets hverdag

20210203_093855946_iOS.jpg
 
 
20210203_092714420_iOS.jpg

Sundhedstjenesten

Skolesundhedstjenesten ved Molsskolen består Sundhedsplejerske Inge Søgaard.
Skolesundhedstjenesten arbejder ud fra ”lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge” og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Sundhedstjenesten er omfattet af tavshedspligt, oplysninger på evt. spørgeskemaer er til brug for skoletjenesten og er ligeledes omfattet af tavshedspligten.

Formål:

At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og i fritiden
At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det
At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser.
Skolesundhedstjenestens tilbud
I  0. klasse inviterer sundhedsplejersken forældre og barn til samtale og undersøgelse med højde, vægt, syns- høre-screening samt motoriskscreening. – en såkaldt indskolingsundersøgelse.
Elever i 1. årgang får tilbudt ”sundhedscirkus”, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i klassen. Børne måles og vejes.
4. klasse inviteres til individuelle samtaler og  undersøgelse af sundhedsplejersken.
8. årgang får tilbud om samtale og en udskolingsundersøgelse med højde, vægt, syn- og høre-screening.
I forbindelse med undersøgelserne bliver børn/ forældre bedt om at udfylde trivselsskema i ”Skolesundhed.dk”
Desuden vil sundhedsplejersken, på forskellige årgange og i samarbejde med lærerne, lave sundhedspædagogiske aktiviteter, som blandt andet kan omhandle emner som:

 • klassens trivsel / venskaber

 • pubertet / kroppens forandringer

 • seksuel sundhed / personlige grænser

 • mad og motion

Særlige tilbud

Overvægtsklinik, der arbejder efter ”Holdbæk modellen”

 • Incontinensklinik – børn med vandladningsproblemer, hvor vi samarbejder med Regionssygehuset Randers

 • ”Cool kids”- børn med angst.

 • PREEP kurser – kommunikations kursus til forældre.

Elever og forældre er til en hver tid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning, eller for at aftale tid til en samtale.
Sundhedsplejerske Inge Søgaard kommer på skolen om tirsdagen og kan mandag-torsdag   kontaktes via telefon eller mail:

Inge Søgaard
Mobil tlf.: 29 44 96 12
iso@syddjurs.dk

 

Uddannelsesvejleder

Irene Haulrik – ish@uu-djursland.dk


Mobil: 51 43 48 91
Molsskolen: 87 53 62 86

Træffes på Molsskolen torsdag.
Mandag, onsdag og torsdag kan kontakt ske pr. mail og telefonisk.

På UU Djurslands hjemmeside kan du læse om hvad vi kan hjælpe med.

20210204_105230752_iOS.jpg
Molsskolen, Skoletoften 17, 8420 Knebel tlf. 87 53 60 50
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon