Bestyrelse

Fællesbestyrelsen på Molsskolen består af:

 

Forældrevalgte:

Formand Winnie Dambek Osholm - wdo@outlook.ck

Torben Salomonsen - torben@cmedia.com

Mikkel Hjorth - mikkelhjorthsimonsen@gmail.com

Maria Louise Hamann Ellebæk - maria.ellebaek@gmail.com

Line Schmeltz - lineschmeltz@icloud.com

Naturbørnehaven - Anne Jørgensen - anne_x_x@yahoo.com

Børnehuset - Simon Astrup - simonastrup@gmail.com

Personalerepræsentanter:

Molsskolen - Pia Hargaard - piax0404@syddjursskoler.dk

Naturbørnehaven - Jonathan Feig - bebopfiddler@gmail.com

Børnehuset - Birgit Thomsen - birg6602@syddjursskoler.dk

 

Ledelsesrepræsentater:

Claus Peter Olesen - clpo@syddjurs.dk

Bjarne Fald Hansen - bfh@syddjurs.dk   

Dagsordner og referater

Her kan du læse fællesbestyrelsens dokumenter