top of page

Sundhedstjenesten

Syddjurs logo_farve–rgb.jpg

Sundhedsplejen i Syddjurs kommune anvender BørnUngeLiv som et redskab, ved de individuelle samtaler. BørnUngeLiv er et redskab, der understøtter og udvikler Sundhedsplejens arbejde med trivsel og sundhed blandt børn og unge.

I forbindelse med de individuelle samtaler i 0. , 4. og 8. klasse tager vi udgangspunkt i besvarelserne fra spørgeskemaet fra BørnUngeLiv.

 

Sundhedsplejens tilbud

  • 0. klasse inviteres børn og forældre til en individuel indskolingsundersøgelse. Vi taler om barnets generelle udvikling og trivsel. Barnet bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet.

  • 4. årgang inviteres til individuelle samtaler, hvor barnet bliver målt, vejet, synsprøvet.

  • 8. årgang får tilbud om en individuel udskolingsundersøgelse. Den unge bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet.

  • Børn og familier, der i perioder har brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter, tilbydes individuelle kontakter efter behov.

bottom of page