top of page

UU-vejledning

20210204_105230752_iOS.jpg
Velkommen til uddannelsesvejledningen i Syddjurs Kommune 


Vejledningen på Molsskolen varetages af vores to uddannelsesvejledere Irene Haulrik og Fie Thorup, der er ansat ved Center for Unge, Uddannelse og Job (CUUJ), Syddjurs Kommune.  

Vejledning i grundskolen 


Vejledning af eleverne i grundskolen er en vigtig del af udskolingsprocessen fra 7. – 9. klasse og foregår i tæt samarbejde med skolens lærere og forældre. Det er en fælles opgave at hjælpe den enkelte elev med at blive parat til at vælge sin egen vej i uddannelse og job. I vejledningen indgår en række forskellige aktiviteter og oplevelser, som er målrettet klassen og den enkelte elev. 

Vejledning i 7. klasse

 
Fra 7. klasse er der fokus på udvikling af de personlige og sociale kompetencer, der knytter sig til at være uddannelsesparat. Du møder skolens tilknyttede uddannelsesvejleder i et forløb på tre moduler, der omhandler eksempelvis kommunikation og kropssprog. Desuden afholdes der et dialogbaseret forældremøde, hvor elever, forældre, lærere og vejleder deltager. Formålet er allerede fra 7. klasse at gøre forældre og elever bekendte med kriterierne for uddannelsesparathedsvurdering, der første gang finder sted i 8. klasse.  

Vejledning i 8. klasse 


I 8. klasse introducerer vejlederen dig til uddannelsessystemet; dels gennem kollektiv vejledning og dels gennem besøg på ungdomsuddannelserne også kaldet introduktionskurser.  
I Syddjurs Kommune er praktik obligatorisk for elever i  8. klasse, og praktikken finder du som udgangspunkt selv i samarbejde med dine forældre og med mulighed for at inddrage din vejleder i forhold til sparring. 

I perioden 1. december til 15. januar skal alle elever i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes, første gang. 

Vejledning i 9. klasse 


I Syddjurs Kommune er der tilbud om vejledning til alle elever i 9. klasse på grundskolerne – både kollektivt og i form af individuelle samtaler. Desuden deltager vejlederen ved alle elevers skole-/hjemsamtaler og på skolens forældremøde. Når du går i 9. klasse, bliver du igen uddannelsesparathedsvurderet to gange i løbet af skoleåret: 1. december og 1. juni. 
Vejledningen for 9. klasse indeholder b.la.: kollektiv vejledning, individuelle samtaler, erhvervspraktik, tilbud om brobygning til ungdomsuddannelserne.  

Alle elever skal senest 1. marts sende deres ansøgning til ungdomsuddannelsen, 10. Klasse og efterskole til optagelse.dk.  

Uddannelsesparathedsvurdering – en løbende proces 
Dine lærere laver vurderingen i samarbejde med uddannelsesvejlederne med udgangspunkt i dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Der laves en ny vurdering inden d. 15. juni. 

Er du vurderet foreløbigt ikke uddannelsesparat, deltager din uddannelsesvejleder i relevante møder, og skolen vil afholde samtaler, hvor der aftales konkrete initiativer og handlinger mellem skole, forældre, elev og vejleder. 

Yderligere information kan findes på: 
CUUJ.dk (https://cuuj.syddjurs.dk/uddannelsesvejledning/),
ug.dk (https://www.ug.dk/6til10klasse/uddannelsesparat) eller
UVM.dk (https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen)  
 

UU-vejlederne

Irene haulrik.png

Irene Haulrik

Uddannelsesvejleder/ungeguide

51434891

fie holm Thorup.png

Fie Thorup

Uddannelsesvejleder

24858859

bottom of page