Om Molsskolen

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Faglighed

Alle børn skal blive så dygtige som de kan...

Børn og unge på Molsskolen er dygtige. Elever fra Molsskolen har det højeste karaktergennemsnit i Syddjurs kommune, og markant højere end landsgennemsnittet. Sammen med elever fra Thorsager Skole oplever elever fra Molsskolen samtidig den bedste trivsel fagligt og socialt. (Undervisningsministeriets seneste tal fra 2015/2016)

Molsskolen har it-vejleder, matematikvejleder, læsevejledere og en fultidsansat inklusionskonsulent, der sammen med lærere, pædagoger, ledelse og forældre arbejder på skabe de bedste vilkår for elevernes læring og trivsel.

Fagligheden er vigtig, men det er ikke altid at børn og unge opnår bedst læring gennem flere timer i fagene eller mange lektier. Børn lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Børn og unge skal opleve en skoledag der motiverer og inspirerer. Molsskolen skaber fremskridt for det enkelte barn og varierende og trygge fællesskaber.

Tryghed

For at børn kan lære og trives, skal de være trygge. På Molsskolen føler børnene sig velkommen og de bliver udfordret og hjulpet. De fysiske rammer på Molsskolen er ordentlige og indbyder til læring. Sproget mellem eleverne bærer præg af respekt og tolerance. Mellem personalet på skolen og børnene er der en sund distance. Eleverne oplever voksne, der hjælper dem faglig og socialt.

Kontakten mellem skolen og hjemmet er afgørende for at børn og forældre er trygge ved skolen.
På Molsskolen er der lærere der har ”tovholderfunktion” til det enkelte barn og hjemmet.

I elevernes pauser er der runderende tilsyn med skolens elever. To gange om ugen er der elever fra 5.-6. årgang, der er Legepatrulje for de små elever i indskolingen 0.-2. årgang.

1/3 af alle børn oplever at forældre går fra hinanden inden de bliver 18 år. For mange skolebørn er det en stor sorg at opleve en skilsmisse. Molsskolen har frivillige børnegrupper, hvor uddannede lærere taler med børnene om emner som skiftedage, netværk, savn, ferie, bonusfamilie og hvad børnene ellers ønsker at tale om. Børnene kan også give hinanden gode råd om, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de hver især står med.

Natur

Midt i Nationalparken og Mols Bjerge

Kuperet bjerglandskab tæt ved strand og skov. Molsskolen har Danmarks måske smukkeste placering i et unikt landskab skabt af isen og bagt af solen. For yderligere information om Mols og Mols Bjerge klik her.

Molsskolens profil er faglighed, tryghed og natur. Molsskolen har fællesledelse og fællesbestyrelse med to naturbørnehaver på Mols (Naturbørnehaven Mols Bjerge og Børnehuset Mols). Således spiller naturen en afgørende faktor for børnenes hverdag fra vuggestue til 9.klasse.

Udeskole, friluftslinje, cykelture, rollespil i Mols Bjerge, fisketure og i idrætsundervisningen. Naturen bruges i skoleforløbet for alle Molsskolens elever. At færdes i naturen og bruge den i børenes hverdag udvikler robusthed og giver unikke oplevelser for børnene. Vi skal ikke køre børnene i busser eller fragte dem ud i naturen. Skolen ligger midt i naturen og har naturen udenfor skolens døre.

Skolen har samarbejde med Mols Kajak klub og havnebadet i Knebelbro, hvor skolens større elever kan prøve kræfter med kajak, og de kan samle tang, muslinger og krabber som tilberedes og spises i udekøkken.

Molsskolen er med i Projekt Mols I Udvikling, der tænker ”Knudepunkt på Mols” ind i nye rammer. En ny børnehave skal placeres tæt ved skolen og Molshallen, og aktiviteter skal samles i Knudepunkt Mols. Samtidig skal naturen, havnebad i Knebel (se link her) og andre initiativer på Mols udvikles så foreninger, privat erhverv og kommunale institutioner opnår en synergieffekt.

Ud over storslået natur, har skolen tidssvarende idrætsfaciliteter i Molshallen og skolens gymnastiksal samt 3 11-mands fodboldbaner, tennisbaner og store udearealer omkring skolen.

Molsskolen, Skoletoften 17, 8420 Knebel tlf. 87 53 60 50
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon