top of page

Ordblinde

Molsskolen_Faglighed_ordblind-1.jpg
Ordblindevenlig skole

Børn med ordblindevanskeligheder skal have en særlig støtte og vejledning i skolen. Nogle børn har ordblindevanskeligheder uden at være kategoriseret som ordblinde. Alligevel får både børn i risikogruppen og børn med diagnosticeret ordblindevanskeligheder hjælp og vejledning af lærere og en koordinator for ordblindevanskeligheder på skolen.

Børn med ordblindevanskeligheder deltager i netværk på Molsskolen med andre ordblinde elever, ligesom de modtager hjælp og vejledning i brug af it-understøttende hjælpemidler.  

Alle ordblinde på Molsskolen  får fra 5. klassetrin udleveret en Chromebook, og det er programmet Appwriter, der bruges som værktøj.

På Molsskolens har vi 1 læsevejleder 1 matematikvejledere og en it-vejleder, der også understøtter arbejdet for de ordblinde. Du kan læse mere om vejlederne her.

Ordblindenetværk

 

På Molsskolen vægter vi åbenhed omkring læse-skrivevanskeligheder meget højt. Alle klasser bliver informeret om, hvilke elever der er udfordret i skrivning og læsning, og vi taler åbent om, hvordan kammeraterne bedst kan støtte hinanden. 

 

“Det var svært for mig at acceptere, jeg var ordblind. Derfor var det en stor lettelse at se, hvor mange der faktisk er i samme situation som mig. Det har gjort det meget nemmere for mig at tale med andre om” (elev, 8. klasse).

 

Elever med læsevanskeligheder er en del af ordblindenetværket på Molsskolen. Netværket mødes til samlinger 8-10 gange årligt, hvor de udveksler erfaringer, tips og tricks. Disse samlinger giver eleverne en tryghed og et fællesskab og samtidig mulighed for at videregive informationer om deres behov i den daglige undervisning til den pædagogiske IT-vejleder. Endvidere er fire af de ældste elever superbrugere i AppWriter, og de fungerer som “assistenter” for den pædagogiske IT-vejleder, når de yngre elever skal have hjælp til deres læse-skrive-værktøj. 

 

Elever med dysleksi skal opleve at kunne mestre det samme som deres kammerater. Når de forlader Molsskolen og skal videre ud på ungdomsuddannelse, skal de være trygge, erfarne og vant til at bruge deres værktøjer, så de er selvhjulpne i deres videre færd.

bottom of page