top of page

Elevråd

Molsskolen_Elevråd-2.jpg
Molsskolen har elevråd fra 4.-9. klasse. 

 

Elevrådet taler på elevernes vegne. På den måde varetager elevrådet elevernes interesser.

På Molsskolen deltager elever fra 3. årgang til elevrådsmøder som observatører for at lære, hvordan demokratiet fungerer. Alle elever på 4.-9. årgang har valgret og er valgbare til elevrådet. Der afholdes valg til elevrådet hvert år. 

Formand og næstformand for elevrådet deltager i Fællesbestyrelsens møder med stemmeret (1 stemme). 

bottom of page