top of page

Børnegrupper

Molsskolen_Tryghed_Marianne_Fjord-1-2.jpg

På Molsskolen tilbyder vi børn med skilte forældre at deltage i en børnegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrende i samme situation.  Det er Marianne Fjord, lærer på Molsskolen der står for børne- og sorggruppe på Molsskolen.

Samtalerne foregår i kendte rammer med kursusuddannet voksne, som børnene er trygge ved, vil lede gruppemøderne. Børnene får mulighed for frit at byde ind med deres historie og tanker, hvor de oplever, at det er relevant for dem. Der er tavshedspligt i gruppen, og det betyder, at gruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre - hverken skolelederen eller forældre. Børn i børnegruppen skal opleve, at historierne bliver i gruppen, og der fortælles ikke ting videre til kammerater uden for gruppen.

Børnegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi ønsker at give børnene mulighed for, at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv, og give dem redskaber til at tackle følelser og tanker, der kan opstå undervejs i denne vigtige overgang i deres liv. 

Selv om I måske står midt i en skilsmisse, hvor I oplever, at I selv har overskuddet og ressourcerne til at støtte jeres barn, vil en børnegruppe stadig være et godt supplement til både barnet og til jer forældre. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at de ikke føler sig "alene", "forkerte" eller "unormale".

bottom of page