top of page

Bæredygtighed

Skærmbillede 2021-10-13 kl. 14.37.39.png

Det er helt afgørende, at børn og unge uddannes til at tage ansvar på vores ressourcer på en bæredygtig måde. Molsskolen har som vision at uddanne og informere børnene om bæredygtig forbrug på en måde, så børnene ikke udvikler angst overfor klimakriser og naturkatastrofer. Molsskolen ønsker at børnene får en tro på en bæredygtig fremtid for verden, hvor de selv tager ansvar for deres bidrag til bæredygtig udvikling. Det kan ske gennem opløftende samtaler og undervisningsforløb, hvor børnene arbejder med, hvordan de kan bidrage til bæredygtig udvikling i det små og nære. Det kan være at genbruge affald og sortere affald, som vi gør overalt på skolen. Det kan også være at færdes bæredygtigt i naturen og skære ned på forbrug mm. 

 

Molsskolen er “Grønt flag-skole". I den forbindelse arbejder vi systematiseret med biodiversitet, genbrug og affaldssortering, udeskole, nedbringelse af forbrug, skolehave mm. 

 

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

bottom of page