Værdigrundlag SFO

Molsskolen_SFO_1.JPG

Molsskolens SFO arbejder ud fra Molsskolens formål og værdigrundlag samt Syddjurs kommunes overordnede børnepolitik og 4 hovedværdier 

 

4 hovedværdier I Syddjurs Kommune:

 

Åbenhed 

Det sikrer vi gennem: 

 • En aktiv dialog indadtil og udadtil 

 • Synlighed og klarhed i vores handlinger  

 • Tydelig kommunikation i alle situationer  

 • Tilgængelighed 

 

Udvikling 

Det opnår vi gennem: 

 • Evnen til at se nye muligheder  

 • Nytænkning og innovation  

 • Omstillingsparathed  

 • Risikovillighed og mod 

 

Respekt 

Det skaber vi gennem: 

 • Tolerance over for andre 

 • Anerkendelse af det enkelte menneske  

 • Ansvarlighed og loyalitet  

 • Tillid og troværdighed  

 • Trivsel på arbejdspladsen  

 • Ordentlighed over for andre 

 

Kvalitet 

Det får vi gennem: 

 • Helhedsorientering  

 • Gøre det bedste i situationen 

 • Faglighed, saglighed og professionalisme  

 • Læring, refleksion og vidensdeling