top of page

Principper for SFO

IMG_3937.JPG
Principper for Molsskolens SFO

 

 

Tryghed:

Børnenes tilstedeværelse i SFO’en registreres.

I SFO’en har man som hovedregel en fast struktur for dagen, der sikrer forudsigelighed og genkendelighed for børnene.

 

Aktiviteter:

SFO’ens aktiviteter varierer over året og tilpasses løbende børnegruppen.

 

Natur

I tråd med Molsskolens profil har SFO’en fokus på at bringe naturen og udelivet ind i hverdagen.

 

Eftermiddagsmad

SFO’en tilbyder alle børn eftermiddagsmad. 

Eftermiddagsmaden serveres ud fra en genkendelig rutine med fokus på det fællesskab, der kan opstå, når de ansatte inviterer børnene med til en hyggelig spisestund.

 

Leg, fællesskab og relationer

I SFO’en foregår børnenes udvikling gennem leg og relationer. 

De ansatte i SFO’en sikrer alle børn en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor anerkendelse, alsidige aktiviteter (både voksen-og børnestyrede) og relationer mellem både børn og børn-voksne er i fokus.

 

Børnedemokrati

I SFO’en vægtes børnenes udvikling til livsduelige, hele mennesker, der kan begå sig socialt og engagere sig i samfundet, hvorfor dagligdagen i SFO’en bærer præg af medbestemmelse, gensidig ansvarlighed, hensyntagen til hinanden og respekt for forskellighed.

 

Børneråd

Grundskolens klasser fra 1.-4.klasse vælger et elevråd. For de elever, der har deres daglige gang i SFOen, nedsættes/vælges ligeledes et SFO ”Børneråd”. Rådet drøfter med SFO-personalet ønsker og tanker om aktiviteter og bliver regelmæssigt hørt om ønsker til ”livet” i SFO'en

Forældreindragelse, orientering og kommunikation

Forældresamarbejdet vægtes højt, og vi ser gerne, at forældre kommer i 

SFO´en både om morgenen, ved ankomst og om eftermiddagen ved afhentning. Vi bestræber os på altid at have tid til at fortælle lidt om barnets dag, særligt hvis der har været mindre positive oplevelser.

 

SFO´ens praksis justeres jævnligt og de pædagogiske principper evalueres med en forældregruppe fra bestyrelsen en gang årligt (jan-marts)

bottom of page