top of page

Klar til læring

Klartillaering.jpg

De 7 kompetencer
Læring foregår hele tiden. I familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Grundlaget for en uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal dækkes, og forudsætninger for læring skal stimuleres.

 

I Syddjurs Kommune har vi valgt at have fokus på seks kompetencer på tværs af 0-16 års alderen. Du kan finde de seks kompetencer herunder. Du kan læse om hver kompetence og hvordan du understøtter dit barns udvikling på det alderstrin, det befinder sig på her.

  • Robusthed

  • Behovsudsættelse

  • Nysgerrighed

  • Vedholdenhed

  • Selvregulering

  • Automatisering

  • Gode omgangsformer

 

Tekst, film og billeder er venligst udlånt fra Hedensted Kommunes hjemmeside www.klartillaering.dk, der gennem flere år har udviklet tilgangen og beskrivelserne af kompetencerne i klar til læring.

bottom of page