top of page

Forældresamarbejde

IMG_5872.jpg

Et godt samarbejde mellem børnehave og hjem er med til at skabe de bedste betingelser for børnenes hverdag og udvikling. 
Det er Børnehuset Mols mål at have et godt samarbejde med forældrene gennem løbende dialog.
Samarbejdet skal bygge på tillid, åbenhed, og gensidig respekt. Herved skaber vi en fælles forståelse for dagligdagen i Børnehuset Mols.
Det betyder, at vi vil være åbne og positive i vores kommunikation. Vi opfatter det samtidigt som et fælles ansvar, at samarbejdet fungerer.

Du kan her læse mere om:

  • En god start i børnehaven

  • Forældresamtaler

  • Kommunikation generelt

  • Fødselsdage

  • Fravær

bottom of page