top of page

Mellemtrin

Molsskolen_Udstilling-4.jpg

TRYGHED OG DANNELSE

På mellemtrinnet går eleven fra at være et lille barn til at være i begyndende pubertet. Dette medfører en større orientering mod kammerater og fællesskabet.

 

På mellemtrinnet er der fokus på de Sociale fællesskaber - det at være en (vigtig) del af en gruppe. Det at skabe sin identitet i fællesskab med andre.

 

På mellemtrinnet er målet, at alle elever trives og føler sig trygge og glade i skolen. Vi arbejder målrettet med konflikthåndtering, respekt for hinanden og  god tone, Selvstændighed, Robusthed og vedholdenhed, dét at kunne tåle modgang og at kunne navigere i uforudsigelighed.

 

Vi arbejder med at kunne stole på sig selv- også når det er svært samt i stigende grad kunne løse egne små-konflikter.

 

Vi arbejder med at eleverne kan færdes sikkert på cykel. At de oplever stoltheden ved at kunne klare det, også op ad bakke og i modvind.

Det giver følelsen af frihed og at kunne transportere sig selv til skolen og til kammerater.

 

På mellemtrinnet er der skemalagte valgfag på mindre hold. Eleverne vælger fag ud fra interesse og holdene er blandede med elever fra 4., 5. og 6. klasse. Man kommer igennem flere forskellige valgfag på et skoleår.

 

På mellemtrinnet er der en forventning om, at eleverne er undervisningsparate når de møder ind i skolen. Dvs. opladet iPad, fyldt penalhus, har spist morgenmad osv. På denne måde skabes de bedste forudsætninger for en god skoledag.

På mellemtrinnet er det tilladt at fejle. Fejl er muligheden for at at lære noget nyt. Man skal være indstillet på at ville lære noget. Man skal møde ind nysgerrig, deltage og være klar på at gøre sit bedste.


 

FAGLIGHED

I ugeplanen på minuddannelse.dk er det muligt at følge godt med i dit barns undervisning. Her kan I støtte op om dit barns læring, og det er en god idé at børnene selv lærer at læse ugeplanen ved ugens start. 

 

Der gives lidt lektier på mellemtrinnet, selvom det kan variere fra lærer til lærer. Lektier vil altid fremgå af ugeplanen. 

 

På  mellemtrinnet er der nye fag som tysk, madkundskab, svømning, og dit barn vil typisk møde flere lærere end i indskolingen. Der er også valgfag på mellemtrinnet. Vi har tilbudt musik, dans, billedkunst, holdsport, friluftsliv og håndværk og design. Valgfagene kan skifte hvert kvartal. 

 

Der er fokus på, at den enkelte elev lærer så meget som muligt, og vi vægter en god dialog om dit barns faglige udvikling.

 

Molsskolen er orienteret omkring vores skønne natur, Nationalpark Mols Bjerge og havnen i Knebel Bro. Skolen har “Det grønne flag” og skolens personale er uddannede i at inddrage natur og lokalområde i undervisningen. Vi går og cykler sammen med eleverne. Vi har i år 2022/23 igangsat havsvømning for 4. årgang. 

 

Eleverne kommer på skolerejse i 6. klasse, ligesom 6. klasse laver teater for hele skolen og har mulighed for at være med i legepatruljen for indskolingen i frikvartererne. 

 

Vi har skolefest én gang om året, hvor eleverne har emneuge for at fordybe sig i emner, der præsenteres til festen. 

 

Alle elever kan stille op til elevrådet, som inddrages i beslutninger omkring skolen - blandt andet ny skolegård, skolefest og lignende.

bottom of page