Velkommen til SFO

Molsskolens SFO er en fysisk integreret del af Molsskolens indskolingsafsnit og deler garderobe og gangareal med alle børn fra 0-3. klasse.

De 4 hovedlokaler i SFO’en består af 2 aktivitetsrum der er fleksible i brug. F.eks bordtennis, bordfodbold, tumleplads, lege med biler, samt stille/hyggekrog. Et lille aktivitets og hyggerum/depot vi kalder kalder ”stillerummet”, samt det store fællesrum med køkken. Dette fællesrum er SFO’ens primære rum, hvor børnene modtages og samles om morgenen og efter skole. Lokalet forsøges indrettet med små kroge, hvor børnene i mindre grupper kan lege, spille spil, konstruere/bygge samt læse og hygge.
Det at SFO’en er integreret i skolen betyder, at vi også meget nemt har mulighed for at bruge faglokalerne, eks. vis musik, billedkunst og gymnastiksal. Lige udenfor døren er der legeplads, svævebane og sportsbaner.

Ca. 80 børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse benytter dagligt SFO’ens tilbud.
Vi er 6 medarbejdere, med meget forskellige både faglige og personlige kvalifikationer. alle medarbejdere har også funktioner i skolens undervisningsdel. Vi bruger i høj grad personalegruppens engagement og forskellige ressourcer i samarbejdet omkring børnene.

Børn der møder i SFO’en mellem 6.30 og 7.30 tilbydes morgenmad.
Herefter er der leg, hygge frem til kl. 8.30, hvor vi rydder op og går til klasserne.

Når børn ankommer kl. 14.30 tilbydes de et stykke frugt og/eller lidt brød og vi snakker sammen om hvilke aktiviteter, der er mulige at deltage i.
I denne samling er det i høj grad børnenes egne ideer, der bliver omsat til aktiviteter. Alle børn er som udgangspunkt ude på legeplads/sportsplads den første ½ time, med mindre at der er planlagt voksenstyrede aktiviteter/værksteder, eller hvis vejret gør det for ”surt”.

Der vil ca. 1 gang om måneden udkomme et nyhedsbrev, hvor vi fortæller lidt om de aktuelle aktiviteter og planer.

sfo2.jpg
 
sfo6.jpg

Om SFO

På Pladsanvisningen kan du tilmelde dit barn til morgenmodul, eftermiddagsmodul og feriemodul, du kan læse mere om muligheder og priser her: SFO for 0.-3. klasse.

SFO Molsskolen
Skoletoften 17, 8420 Knebel
Tlf 87 53 62 88


EAN 5798004440360

Pædagogfaglig leder:
Jesper Zacho Bruun
Mobil 22 30 20 37

Åbningstid:
SFO åbner hver dag kl. 6.30
Der serveres morgenmad frem til ca. kl. 7.30
SFO lukker kl. 17.00 – fredag dog kl. 16.00

Lukkedage:
Grundlovsdag. Derudover har SFO lukket i uge 29 og 30. Familier med pasningsbehov på lukkedage skal kontakte sfo leder for anvisning af åben institution.

Indskrivning til SFO sker her: Pladsanvisning

 

Værdigrundlag

SFO’ENS VÆRDIER

Molsskolens SFO arbejder ud fra Molsskolens formål og værdigrundlag samt Syddjurs Kommunes overordnede børnepolitik og 4 hovedværdier.

4 HOVEDVÆRDIER I SYDDJURS KOMMUNE

ÅBENHED

Det sikrer vi gennem:
En aktiv dialog indadtil og udadtil
Synlighed og klarhed i vores handlinger
Tydelig kommunikation i alle situationer
Tilgængelighed

UDVIKLING

Det opnår vi gennem:
Evnen til at se nye muligheder
Nytænkning og innovation
Omstillingsparathed
Risikovillighed og mod

RESPEKT

Det skaber vi gennem:
Tolerance over for andre
Anerkendelse af det enkelte menneske
Ansvarlighed og loyalitet
Tillid og troværdighed
Trivsel på arbejdspladsen
Ordentlighed over for andre

KVALITET

Det får vi gennem:
Helhedsorientering
Gøre det bedste i situationen
Faglighed, saglighed og professionalisme
Læring, refleksion og vidensdeling

Vores væsentligste værdi i Molsskolens SFO er RESPEKT, hvilket også er en af Syddjurs kommunes 4 hovedværdier.

Vi arbejder anerkendende i forhold til børnene. Børnene oplever gennem de voksnes forskelligheder, at respektere hinanden som enkeltindivider med forskellige forudsætninger. Børn skal kunne stille krav til sig selv, have lyst til at præstere, og på en anerkendende måde også stille krav til sine omgivelser.

Det er vigtigt at bibringe barnet en forståelse for værdien i, at være ligeværdige i fællesskabet. Vi voksne lægger vægt på at være tydelige i vores forventninger til børnene og både udvise samt forvente tillid og respekt.

sfo8.jpg
 
sfo7.jpg

Læreplaner

Lærings- og udviklingsforståelse​

Læring er en proces, hvor børn udvikler og bruger deres opbyggede viden og færdigheder. I denne kontekst ser vi SFOen som det rum, hvor barnet benytter sig af de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig både i skolen, men også i familien gennem opdragelsen samt i deres forskellige sociale fællesskaber og legerelationer.

Barnet skal med andre ord afprøve sig selv både i forhold til hvad barnet kan selv, men i meget høj grad også i, hvad barnet kan sammen med andre børn. Fællesskabet, det sociale liv, er krumtappen i barnets trivsel. Uanset hvor dygtig barnet er fagligt, så er det i spejlingen, i de sociale sammenhænge, barnet oplever sig selv. Nogle børn er mere ”enspændere” end andre, hvilket vi også skal respektere, men vi skal have særlig opmærksomhed på de børn der vælger, at være alene, da ensomhed kan være indikation på, at et barn mistrives.

Læringsforståelsen i SFOen indeholder disse 6 temaer, der sikrer at hele barnet udvikles til et helt menneske, med så stærke og alsidige kompetencer som muligt. 

Læs mere her

.

 
Molsskolen, Skoletoften 17, 8420 Knebel tlf. 87 53 60 50
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon