Tryghed

Tryghed

For at børn kan lære og trives, skal de være trygge. På Molsskolen føler børnene sig velkommen og de bliver udfordret og hjulpet. De fysiske rammer på Molsskolen er ordentlige og indbyder til læring. Sproget mellem eleverne bærer præg af respekt og tolerance. Mellem personalet på skolen og børnene er der en sund distance. Eleverne oplever voksne, der hjælper dem faglig og socialt.

Kontakten mellem skolen og hjemmet er afgørende for at børn og forældre er trygge ved skolen.
På Molsskolen er der lærere der har ”tovholderfunktion” til det enkelte barn og hjemmet.

I elevernes pauser er der runderende tilsyn med skolens elever. To gange om ugen er der elever fra 5.-6. årgang, der er Legepatrulje for de små elever i indskolingen 0.-2. årgang.

1/3 af alle børn oplever at forældre går fra hinanden inden de bliver 18 år. For mange skolebørn er det en stor sorg at opleve en skilsmisse. Molsskolen har frivillige børnegrupper, hvor uddannede lærere taler med børnene om emner som skiftedage, netværk, savn, ferie, bonusfamilie og hvad børnene ellers ønsker at tale om. Børnene kan også give hinanden gode råd om, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de hver især står med.

Galleri