Skolens dagligdag

Skolens dagligdag

Molsskolen prioriterer ekstra lærere og pædagoger for alle elever på 0.-2. årgang. Elever fra 0.-2. årgang er inddelt på 3 hold; Kalø, Porskær og Trehøje. På hvert hold er der 25 elever, der bliver undervist af en lærer og en pædagog i alle timer. Dette giver mulighed for at eleverne kan deles i to hold eller forblive samlet med to voksne på i alle timer.

Molsskolen har aldersblandende hold fra 0.-9. årgang. Alle skolens elever har flere fag sammen med elever, der enten et år ældre, eller et år yngre end dem selv. Alle elever fra en årgang er inddelt på et hold (Kalø, Trehøje eller Porskær 0.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. & 9. årgang). Hvert år rykker den ældste årgang op, og bliver herefter de yngste på nye, aldersblandede hold. Denne struktur giver eleverne mulighed for flere relationer og bedre mulighed for at matche børnene fagligt og socialt.

Hold dannes ud fra at eleverne skal møde faglige udfordringer, at de har kammerater på holdet, og at eleverne på holdet er i stand til at arbejde selvstændigt og i grupper. Som udgangspunkt fortsætter elever på deres hold (Kalø, Trehøje og Porskær) hele skoleforløbet, men de får altså hvert år følgeskab af nye kammerater, der er henholdsvis et år ældre et år og et år yngre næste osv.

Strukturen med aldersblandende hold gør, at Molsskolen kan sikre robuste holdstørrelser i de kommende år med faldende børnetal. Molsskolen er økonomisk sund, og vi kan videreudvikle et attraktivt miljø omkring vores udskoling med høj faglighed, tryghed og friluftslinje.

I udskolingen tilrettelægges undervisningen sådan, at eleverne gøres uddannelsesparate og klar til ungdomsuddannelserne efter 9. årgang.

Galleri