Faglighed

Faglighed

Børn og unge på Molsskolen er dygtige. Elever fra Molsskolen har det højeste karaktergennemsnit i Syddjurs kommune, og markant højere end landsgennemsnittet. Sammen med elever fra Thorsager Skole oplever elever fra Molsskolen samtidig den bedste trivsel fagligt og socialt. (Undervisningsministeriets seneste tal fra 2015/2016)

Molsskolen har it-vejleder, matematikvejleder, læsevejledere og en fultidsansat inklusionskonsulent, der sammen med lærere, pædagoger, ledelse og forældre arbejder på skabe de bedste vilkår for elevernes læring og trivsel.

Fagligheden er vigtig, men det er ikke altid at børn og unge opnår bedst læring gennem flere timer i fagene eller mange lektier. Børn lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Børn og unge skal opleve en skoledag der motiverer og inspirerer. Molsskolen skaber fremskridt for det enkelte barn og varierende og trygge fællesskaber.

Galleri